GDPR

GDPR - Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je PS Media s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČ 26826682. (dále jen "správce").

Kontaktní údaje na správce:

Tel. 731005580
Email: bcleverteam@gmail.com

Evidované osobní údaje k registraci na portálu

K registraci evidujeme tyto osobní údaje povinně:

  • jméno a příjmení, email

Volitelně (nepovinně) pak: telefonní číslo

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kliknutím na "odeslat", uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Nařízení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené osobní údaje organizačního charakteru je nutné zpracovat pro odbavení registrace, pokud k němu mezi zákazníkem a portálem dojde. Takové zpracování osobních údajů umožňuje a je plně v souladu s čl. 6 odst. 1 Nařízení - zpracování je nezbytné v rámci obchodní činnosti prodávajícího.

Zabezpečení a archivace dat

Všechny tyto výše uvedené údaje jsou zabezpečeny na serveru externí firmy s vysokou úrovni zabezpečení, datová komunikace probíhá pomocí šifrování a dostupnost databáze je serverem omezena pouze na konkrétní umístění naší kanceláře a zpřístupněna pouze našim proškoleným pracovníkům na základě autorizace. Správce osobní údaje uchovává pouze v nezbytně nutném rozsahu a době nezbytně nutné a budou použity jen pro nutné úkony s tímto spojené.

Právo na výmaz

Na žádost uživatele (např. emailem, písemně nebo telefonicky) budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.

V případě zájmu o odstranění osobních údajů, lze kontaktovat správce s touto žádostí na výše uvedené adrese, e-mailu: bcleverteam@gmail.com , tel. č. +420 731005580. Osobní údaje budou neprodleně odstraněny.

Další zpracovatelé osobních údajů

V případě registrace na portále www.instaluj.cz nebo komentáře v diskuzi na www.instaluj.cz nejsou osobní data předávány žádným třetím stranám.

Vnitřní předpisy

Správce osobních údajů se zavazuje vydáním vlastního vnitřního předpisu zajistit, že jeho zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům zákazníka, jsou řádně poučeni o zásadách nakládání s osobními údaji, o zachování mlčenlivosti a o přijatých vnitřních bezpečnostních a organizačních opatřeních v souladu s Nařízením.

Uchování a archivace dat

Data uchováváme po dobu 30 let. Google Analytics uchovává údaje o návštěvníkovi po dobu 26 měsíců.

Práva

Zákazník bere na vědomí, že podle nařízení má:

  • právo na potvrzení o zpracování osobních údajů
  • právo na veškeré informace, které o zákazníkovi evidujeme
  • právo na aktualizaci nebo opravu
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenos
  • právo vznést námitku proti zpracování
  • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů